Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 15290

Autoptický laborant

Autoptický laborant vykonává pod přímým vedením lékaře činnosti v rámci diagnostické péče na úseku patologie.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Autopsy technician, Pitevní laborant, Pitevní preparátor
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 53293 - Autoptičtí laboranti
  • 5329 - Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení (CZ-ISCO 5329)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 29 015 Kč 39 385 Kč 52 172 Kč
Středočeský kraj 21 779 Kč 28 002 Kč 38 364 Kč 27 037 Kč 34 509 Kč 60 862 Kč
Jihočeský kraj 23 829 Kč 30 691 Kč 40 467 Kč 32 409 Kč 43 714 Kč 63 941 Kč
Plzeňský kraj 23 694 Kč 31 061 Kč 40 770 Kč 31 940 Kč 44 480 Kč 54 077 Kč
Karlovarský kraj 18 081 Kč 25 827 Kč 33 013 Kč 25 899 Kč 55 942 Kč 62 074 Kč
Ústecký kraj 21 707 Kč 27 391 Kč 38 388 Kč 29 715 Kč 41 105 Kč 50 604 Kč
Liberecký kraj 23 890 Kč 30 239 Kč 38 813 Kč 21 921 Kč 34 544 Kč 58 564 Kč
Královéhradecký kraj 21 395 Kč 29 656 Kč 36 890 Kč 31 095 Kč 39 532 Kč 52 472 Kč
Pardubický kraj 20 767 Kč 28 057 Kč 34 716 Kč 30 189 Kč 37 254 Kč 52 907 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 041 Kč 31 174 Kč 38 284 Kč
Jihomoravský kraj 20 686 Kč 24 096 Kč 31 688 Kč 26 972 Kč 35 286 Kč 50 442 Kč
Olomoucký kraj 21 219 Kč 30 076 Kč 37 442 Kč 30 463 Kč 38 186 Kč 53 692 Kč
Zlínský kraj 21 339 Kč 28 455 Kč 37 532 Kč 24 072 Kč 27 349 Kč 31 858 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 25 155 Kč 34 561 Kč 56 351 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 27 953 Kč 36 911 Kč
53293 Autoptičtí laboranti - 39 310 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5329 Pracovníci osobní péče v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C5329

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bez rozlišení kmenového oboru xxxx

Poznámka ke vzdělání:

Pro výkon tohoto povolání není stanoveno žádné vhodné školní vzdělání. Kvalifikaci k jeho výkonu lze získat pouze prostřednictvím dalšího vzdělávání.

Další vzdělání

Akreditované kurzy

  • Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru autoptický laborant
  • Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru pitevní laborant-preparátor

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.

Poznámka k další vhodné kvalifikaci:

V případě nabývání způsobilostí pro výkon povolání způsobem uvedeným v části „Další vzdělávání“ (viz výše) je nutné splnit příslušné vstupní kvalifikační požadavky definované poskytovatelem dalšího vzdělávání.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.A.0028 Provádění příprav pro pitvu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0029 Vyjímání orgánů z těla zemřelého při pitvě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0030 Provádění preparačních výkonů, nástřiků kontrastními látkami a želatinovanými hmotami 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0031 Zhotovování muzeálních a výukových preparátů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0032 Provádění fotodokumentace pitvy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0002 Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0012 Práce se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0008 základy anatomie a patologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0059 technika práce na pitevně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0060 hygienická péče a hygiena práce na pitevně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.