Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5717

Odborný statistik

Odborný statistik vykonává odborné statistické práce, vytváří jednotlivé typy metodických nástrojů, připravuje statistická zjišťování s předem danými vnitřními a vnějšími vazbami a organizuje složitá statistická šetření.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: státní správa
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Statistician
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace zjišťování statistických údajů.
 • Organizování složitých celostátních statistických šetření.
 • Analýza požadavků uživatelů statistických údajů.
 • Tvorba metodických zásad, postupu, pokynů.
 • Hodnocení konzistence statistických zjišťování.
 • Zpracování analýz a publikačních výstupů ze statistických údajů.
 • Zpracování podkladů a syntéza údajů pro přípravu ekonomických analýz a krátkodobých.
 • Poskytování statistických informací včetně jejich vyhodnocování v rámci informačních služeb.

CZ-ISCO

 • 33142 - Odborní pracovníci v oblasti statistiky
 • 3314 - Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky (CZ-ISCO 3314)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 467 Kč 55 110 Kč 77 189 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3314 Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 46 878 Kč 35 798 Kč
33142 Odborní pracovníci v oblasti statistiky 41 760 Kč 35 784 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost 6843N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j12.D.2006 Tvorba metodických zásad a nástrojů statistiky 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j12.Z.5222 Organizování složitých celostátních statistických výběrových šetření 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j12.Z.2005 Koordinace zjišťování statistických údajů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j12.D.6010 Analýza požadavků uživatelů statistických údajů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j12.D.3010 Hodnocení konzistence statistických zjišťování 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j12.D.2008 Zpracování podkladů a syntéza údajů pro přípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j12.D.7002 Zpracování analýz a publikačních výstupů ze statistických údajů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j12._.0001 matematická (teoretická) statistika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.