Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30355

Správní referent vězeňství

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Správní referent vězeňství zakládá a vede osobní spisy vězněných osob. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54131 - Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.3311 Odborné ověřování a došetřování podkladů pro správní řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3312 Provádění kontrol doručených zásilek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8312 Zakládání a vedení osobních spisů vězněných osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8313 Provádění administrativních úkonů spojených s přijímáním, přemisťováním a propouštěním vězněných osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8314 Zapisování osobních, vazebních a rozsudkových údajů vězněných osob do informačního systému 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.8315 Plnění ohlašovací povinnosti o změnách během výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody příslušným orgánům 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.8316 Příjem, třídění, otevírání, označování a přidělování doručených zásilek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8317 Vedení příslušných evidencí v oblasti správního referenta vězeňství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.C.4311 Pořizování fotografií přijímaných osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0031 zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.