Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30004

Asistent pedagoga

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Asistent pedagoga spolupracuje při výchovně vzdělávací činnosti dětí a žáků podle stanovených postupů a pokynů.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Teacher´s assistant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Asistence při výchovné činnosti dětí a žáků.
 • Individuální práce s dětmi a žáky.
 • Výuka žáků a dětí podle osnov a pokynů.
 • Spolupráce s pedagogy.
 • Vedení administrativy spojené s evidencí pedagogické činnosti a výsledků dětí a žáků.

CZ-ISCO

 • 53121 - Asistenti učitelů
 • 5312 - Asistenti pedagogů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Asistenti pedagogů (CZ-ISCO 5312)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 376 Kč 26 328 Kč 34 759 Kč 25 949 Kč 30 447 Kč 35 827 Kč
Středočeský kraj - - - 25 952 Kč 29 740 Kč 36 228 Kč
Jihočeský kraj - - - 25 465 Kč 29 297 Kč 34 289 Kč
Plzeňský kraj - - - 24 376 Kč 30 073 Kč 37 219 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 309 Kč 29 387 Kč 33 167 Kč
Ústecký kraj - - - 24 197 Kč 28 325 Kč 33 713 Kč
Liberecký kraj - - - 24 137 Kč 28 319 Kč 34 407 Kč
Královéhradecký kraj - - - 24 304 Kč 28 795 Kč 35 348 Kč
Pardubický kraj - - - 25 344 Kč 29 449 Kč 35 547 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 766 Kč 29 911 Kč 36 278 Kč
Jihomoravský kraj - - - 24 067 Kč 28 886 Kč 36 234 Kč
Olomoucký kraj - - - 24 815 Kč 29 079 Kč 34 480 Kč
Zlínský kraj - - - 22 669 Kč 28 063 Kč 33 550 Kč
Moravskoslezský kraj 21 185 Kč 24 842 Kč 28 203 Kč 24 814 Kč 28 836 Kč 35 711 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5312 Asistenti pedagogů 25 582 Kč 29 182 Kč
53121 Asistenti učitelů 25 977 Kč 28 751 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost 7541N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Způsobilost pro asistenty pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6211 Provádění výkladu nové látky a její přizpůsobení schopnostem žáků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6221 Motivování k zájmu o učivo, samostatné činnosti a podpora zvídavosti a spolupráce 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6511 Řešení kázeňských přestupků 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41.C.6521 Vykonávání služeb v rámci provozu školy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6141 Organizace dětských her a dalších činností 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0012 vzdělávání a výchova v základním školství 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41._.0013 vzdělávání a výchova ve středním školství 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41._.0014 výuka všeobecně vzdělávacích disciplin 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41._.0015 výuka odborných disciplin 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41._.0021 řešení výchovných problémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.