Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102151

Mistr plavčí

Mistr plavčí na bazénech, koupalištích a aquaparcích koordinuje, kontroluje a zajišťuje bezpečnost návštěvníků zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a v případě nutnosti organizuje, řídí a vykonává příslušný záchranný zásah.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: záchranná činnost
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Lifeguerd, Pool Lifeguard, Inland Open Water Lifeguard
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a kontrola vykonávání dozoru nad provozem bazénů, koupališť a akvaparků.
 • Řízení a zajištění prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení.
 • Řízení záchranných akcí, záchrana tonoucích a poskytování předlékařské první pomoci.
 • Provádění kontroly hygienického stavu vody, teploty vody a ovzduší a čistoty bazénu.

CZ-ISCO

 • 54191 - Plavčíci, strážci pláží
 • 5419 - Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5419 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C5419

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xx-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví 53xxM
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví 53xxN

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru tělesná kultura 7441M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru tělesná kultura 7441N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Mistr/mistrová plavčí (74-007-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz způsobilosti v poskytování rozšířené první pomoci
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Průkaz způsobilosti záchranáře

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l23.Z.1701 Řízení a koordinace záchrany tonoucího 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.Z.2818 Řízení a koordinace poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby mistrů plavčích 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.3021 Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.Z.2130 Řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.A.3921 Kontrola provádění kontroly hygienického stavu vody a čistoty bazénu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j13.D.3414 Kontrola provádění kontroly teploty vody a ovzduší 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l23._.0082 vodní záchranářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f24._.0003 techniky a postupy kontroly čistoty vody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0021 manipulační a provozní řády vodohospodářských úseků průmyslových podniků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0015 bezpečný provoz technických zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.