Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5259

Papírenský technik mistr

Papírenský technik mistr koordinuje výrobu papíru a buničiny v rámci svěřeného úseku.

Odborný směr: Výroba a zpracování papíru
Odborný podsměr: výroba papíru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Shift coordinator, Staff Coordinator, Mistr provozu, Shift leader, Foreman
Nadřízené povolání: Papírenský technik
Příbuzné specializace: Papírenský technik manažer provozu, Papírenský technik dispečer, Papírenský technik kontrolor jakosti, Papírenský technik technolog
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace pracovišť svěřeného úseku papírenského závodu.
 • Řízení spolupráce s ostatními úseky.
 • Řízení dosahování cílů výroby.
 • Řízení naplánovaných odstávkových prací.
 • Plánování, řízení a kontrola pracovníků na směně.
 • Zabezpečení personální agendy podřízených pracovníků.
 • Řešení mimořádných událostí v rámci svěřeného úseku.

CZ-ISCO

 • 31225 - Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 075 Kč 47 832 Kč 68 570 Kč - - -
Středočeský kraj 24 789 Kč 45 338 Kč 73 420 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 994 Kč 40 627 Kč 59 388 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 584 Kč 43 456 Kč 63 353 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 383 Kč 42 210 Kč 59 666 Kč - - -
Ústecký kraj 24 692 Kč 43 935 Kč 65 872 Kč - - -
Liberecký kraj 22 883 Kč 40 771 Kč 65 456 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 903 Kč 41 290 Kč 70 062 Kč - - -
Pardubický kraj 24 852 Kč 41 172 Kč 60 338 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 070 Kč 40 927 Kč 61 102 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 297 Kč 39 985 Kč 58 406 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 457 Kč 37 515 Kč 52 941 Kč - - -
Zlínský kraj 25 116 Kč 38 904 Kč 57 569 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 474 Kč 40 389 Kč 58 305 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 41 212 Kč 38 518 Kč
31225 Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii 33 152 Kč 38 286 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C3122

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž chladem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technologie celulózy a papíru 28-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství 2341L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e41.C.2096 Zabezpečování školení obsluh strojů a zařízení pro papírenskou výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.D.3130 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v papírenské výrobě 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.D.3310 Kontrola plnění operativních plánů papírenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.D.3410 Provádění technického dozoru na pracovištích papírenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e41.D.6140 Zjišťování příčin snížené kvality papírenských výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.D.8110 Vedení provozní dokumentace papírenské výroby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.D.8710 Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v papírenské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.Z.1110 Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v papírenské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.Z.1210 Operativní řešení organizačních a provozních problémů v papírenské výrobě 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.Z.1410 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích papírenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0012 pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e41._.0022 technologie výroby papíru, kartonů a lepenek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.