Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102637

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Vedoucí prodejny, Store manage
Podřízené specializace: Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží, Specialista merchandisingu, Pracovník obchodního úseku, Pracovník cenotvorby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba obchodních a finančních plánů maloobchodní jednotky.
 • Zajištění efektivnosti hospodaření a hodnocení výkonnosti.
 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Nabízení zboží a poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování, včetně zajišťování dopravy a dojednání termínů dodání.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Vedení dokumentace související s provozem maloobchodní jednotky.
 • Řízení provozu maloobchodní jednotky a lidských zdrojů.

CZ-ISCO

 • 52220 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách
 • 5222 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (CZ-ISCO 5222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 077 Kč 36 288 Kč 60 028 Kč - - -
Středočeský kraj 22 959 Kč 31 040 Kč 53 033 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 699 Kč 33 040 Kč 54 161 Kč - - -
Plzeňský kraj 23 634 Kč 36 006 Kč 54 739 Kč - - -
Karlovarský kraj 22 269 Kč 34 092 Kč 57 561 Kč - - -
Ústecký kraj 22 825 Kč 32 106 Kč 55 273 Kč - - -
Liberecký kraj 23 498 Kč 31 287 Kč 52 839 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 511 Kč 28 794 Kč 48 953 Kč - - -
Pardubický kraj 23 155 Kč 28 479 Kč 48 368 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 389 Kč 30 032 Kč 48 886 Kč - - -
Jihomoravský kraj 20 868 Kč 30 071 Kč 48 600 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 288 Kč 28 720 Kč 51 764 Kč - - -
Zlínský kraj 20 671 Kč 26 792 Kč 47 525 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 723 Kč 29 616 Kč 48 376 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách 32 044 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách http://data.europa.eu/esco/isco/C5222

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu 6641L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Manažer/manažerka prodeje (66-004-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.B.4011 Obsluha pokladny a pokladních systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8021 Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.2014 Vyřizování dodávek zboží pro zákazníky ze skladů vč. zajišťování dopravy, dojednávání termínů dodání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5012 Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.1013 Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8010 Vyplňování prodejní dokumentace, např. záručních listů, paragonů a příprava příslušných dokumentů v maloobchodní jednotce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.4010 Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v maloobchodní jednotce 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13.B.4020 Vedení kontrolní pokladny v maloobchodní jednotce 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13.C.3012 Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.2011 Plánování druhu a množství zboží pro prodejnu dle předpokládaného prodeje 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13.B.4013 Práce s informačními a komunikačními technologiemi 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13.Z.2002 Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.4015 Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1013 Sestavení objednávky podle nabídky dodavatelů a stavu zásob na prodejně a ve skladu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1014 Cenotvorba a vyúčtování tržeb dle vnitřních předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.4092 Aranžování zboží v obchodně provozní jednotce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.4093 Příjem, skladování, ošetřování a manipulace se zbožím na provozní jednotce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1015 Vedení administrativní dokumentace v obchodně provozní jednotce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.4094 Manipulace se zbožím a jeho ošetřování při dodržení zásad HACCP 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1016 Znalost legislativy v oblasti obchodu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0021 předváděcí techniky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0002 provoz maloobchodu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0012 přejímka zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0013 inventarizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0014 postupy při evidování a účtování pokladních operací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0001 management obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0020 psychologie prodeje 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf