Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2019

pondělí 24. srpna 2020

Národní pedagogický institut České republiky vydává další ze série souborných publikací Uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Publikace vznikla v rámci úkolu 45.E/2 Udržitelnost systémového projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Publikaci naleznete zde: https://www.nidv.cz/images/npublications/publications/files/1596717948_Uplatneni_2019_prowww.pdf

Publikace obsahuje informace o vývoji vzdělanostní a oborové struktury žáků SŠ a VOŠ až do úrovně skupin oborů vzdělání, uvedena je i aktuální vzdělanostní struktura v regionálním pohledu za kraje. Každoroční součástí publikace jsou i analýzy míry nezaměstnanosti absolventů škol v daném roce v jednotlivých kategoriích i skupinách oborů vzdělání, vč. srovnání s rokem předchozím.

Významnou součástí publikace jsou informace o volbě vzdělávací dráhy a úspěšnosti přechodu absolventů škol na trh práce, které vycházejí z šetření absolventů škol. Jsou zde uvedeny jednak názory absolventů středních škol na profesní rozhodování a uplatnění v oboru vybraných skupin oborů, které vycházejí z odpovědí absolventů v období tří let od ukončení studia na střední škole, jednak zkušenosti absolventů vyšších odborných škol s uplatněním na trhu práce, které vycházejí z odpovědí absolventů s odstupem osmi let od ukončení VOŠ.

Doplňující tematikou je postavení mladých na trhu práce ve vybraných státech EU, kde jsou údaje o nezaměstnanosti mladých v jednotlivých zemích EU a porovnání situace mladých lidí v EU, kteří jsou buď nezaměstnaní, nebo ekonomicky neaktivní a zároveň nestudují. Závěrečná kapitola je věnována výsledkům šetření názorů pracovníků úřadů práce na problematiku žáků se základním vzděláním, kteří předčasně opustili střední školy nebo ke studiu ani nenastoupili, vč. zjišťování názorů na opatření ke snižování předčasných odchodů ze vzdělávání či návratu ke studiu.

Podrobnější informace, a to v podobě vhodné pro žáky základních či středních škol, kteří uvažují o možnostech uplatnění na trhu práce, či naopak výchozí analytické studie a další zajímavosti související se vzděláváním najdete v přehledné a interaktivní podobě na www.infoabsolvent.cz, zejména v sekci Absolventi a trh práce Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce. V sekci Kam na školu najdete mimo jiné i všechny relevantní informace o jednotlivých oborech vzdělání, školách, které je nabízejí, a profesích, ve kterých se absolventi mohou uplatnit. Webové stránky www.infoabsolvent.cz můžeme doporučit znevýhodněným žákům a zájemcům o tuto problematiku (samostatná sekce Bez bariér až na trh práce).Zdroje: webový portál „Infoabslovent“, Národní pedagogický institut ČR, srpen 2020

www.infoabsolvent.cz

www.nidv.cz