Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Připomínkové řízení výstupů projektu Kompetence 4.0 - kompetenční profily karet širokých povolání

pondělí 3. října 2022

V rámci projektu Kompetence 4.0 jsou za každý pilotní sektor zpracovávány sektorovými pracovními skupinami následující výstupy, které jsou postupně poskytovány k veřejnému připomínkování.

Veřejné připomínkování výstupů projektu Kompetence 4.0


·      analýzy nových trendů, které (po)vedou ke změnám charakteru a organizace práce, a tím ke změnám požadavků na kvalifikaci pracovní síly;

·      karty identifikovaných nových kompetencí;

·      detailně popsané kompetenční profily vybraných širokých povolání.


Aktuálním výstupem určeným k veřejnému připomínkování je celkem 20 kompetenčních profilů (karet) širokých povolání, reprezentujících 10 pilotních sektorů hospodářství.

Připomínkové řízení ke kartám širokých povolání probíhá v období 3. 10. – 15. 11. 2022. Obdržené připomínky budou ve spolupráci s experty z daného sektoru vyhodnoceny a relevantní podněty následně zapracovány do konečné podoby výstupů.

Formulář pro specifikaci zpětné vazby ke kartám širokých povolání je k dispozici zde.


Přehled karet širokých povolání:

·      Autoelektrikář

·      Autotronik

·      Technik výroby baterií

·      Operátor skladování

·      Logistik

·      Operátor gumař plastikář

·      Chemický technik zpracování pryže a plastů

·      Stavební technik

·      Stavební inženýr

·      Technik mechatronik

·      Mechatronik inženýr

·      Technik informatik (specializace Technik kybernetické bezpečnosti)

·      Informatik specialista (specializace Specialista kybernetické bezpečnosti)

·      Herní vývojář

·      Obchodník

·      Specialista marketingu

·      Montér v elektroenergetice

·      Technik v elektroenergetice

·      Výrobce masa a masných výrobků

·      Potravinářský technolog (specializace Technik výroby nápojů)