Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Stavební technik

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební technické činnosti

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní nazvy

Civil engineer

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5000

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Stavební technik připravuje technické dokumenty na svěřeném úseku, organizuje práce a řídí kolektiv pracovníků jemu podřízených.

Pracovní činnosti

  • Řídí a organizuje provádění prací na vymezeném úseku dle operativního plánu výroby.
  • Dispečerské řízení výroby nebo provoz formou dispečerských příkazů.
  • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů.
  • Zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
  • Kontrola jakost a kvality vstupů stavební výroby, provedených stavebních prací a použitých materiálů.
  • Zhotovování projektové dokumentace na různých úrovních pro stavby obvyklé složitosti a obvyklého rozsahu.
  • Zpracovávání dílčích úkolů při vypracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, provozní, technickou strategii organizace.
  • Příprava, stanovení zkušebních metod a kritérií hodnocení zkoušek jakosti u materiálových vstupů a částí stavebního díla.
  • Zajišťování a vedení provozní a technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Stavebnictví RVP 36-47-M/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.