Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Překližkář

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

dřevařská prvovýroba

Nadřazené povolání:

Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní nazvy

Plywood worker

Příbuzná povolání

Pracovník výroby sesazenek

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2171

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Překližkář obsluhuje stroje a zařízení na výrobu dýh, překližek a jiných překližovaných desek, popř. tvarových výlisků z dýh.

Pracovní činnosti

 • Třídění a příprava surovin pro zpracování.
 • Seřizování a obsluha dřevozpracujících strojů a zařízení.
 • Kontrola kvality výrobků.
 • Třídění podle stupňů kvality a pokud je třeba značkování, skladování, balení, nakládání a vykládání výrobků.
 • Dohlížení na odpovídající procesy a jejich kontrola, např. manipulace a odkorňování, podélné dělení výřezů, loupání a krájení dýh, lisování překližovaných desek atd..
 • Pomoc při obsluze a monitorování výrobního zařízení pro plastifikaci dřeva a sušení dýh.
 • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, resp. výrobků na bázi dřeva.
 • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení automatizovaných linek pro příjem kulatiny, manipulaci a třídění výřezů při kapacitě nad 250 m3 za směnu. 6
Řízení lisování laťovek o délce 16,5 m a šířce 2,5 m lisovaného formátu na kontinuálních kráčejících lisech včetně řízení předlisů v kontinuální výrobě laťovek za současného řízení formátovacích uzlů. 6
Provádění technických a ekonomických rozborů při řízení provozů na výrobu řeziva, sloupů, přířezů z řeziva a jiných polotovarů ze dřeva. 6
Řízení a obsluha speciálních strojů a technologických uzlů na výrobu vrstveného lisovaného dřeva a jiných speciálních překližovaných výrobků. 6
Řízení a programování plně automatizovaných kontinuálních linek na výrobu dřevotřískových desek s orientovanými třískami, popř. jiných speciálních aglomerovaných výrobků. 6
Řízení a programování plně automatizovaných kontinuálních linek na výrobu loupaných dýh. 6
Řízení a seřizování automatických linek na podélné dělení výřezu na řezivo (poloagregátů, agregátů). 6
Provádění technických a ekonomických rozborů při řízení provozů na výrobu aglomerovaných desek všech druhů. 6
Řízení pořezu kulatiny na plnoautomatizovaných kmenových pásových pilách s oboustranným ozubením a s dálkovým elektronickým ovládáním přísunu suroviny a odsunu hotových výrobků (např. automatizace typu Scimatic apod.). 6
Řízení pořezu kulatiny na plnoautomatických redukčních čtyřpásových pilách s dvěma frézovacími kotouči (např. typu Kockums I apod.) a dálkovým elektronickým ovládáním přísunu výřezů a odsunu výrobků a odpadu (např. štěpků z ofrézovaných boků výřezů apod.). 6
Řízení poloautomatických loupacích linek (např. značky Kohler apod.) s nožem o délce nad 2000 mm a otáčkách vřetene vyšších než 300 ot./min s navíjením na dvě cívky podle kvality loupané dýhy bělové i jádrové části apod., včetně vedení, navazujících a doplňujících zařízení.C652 6
Provádění technických a ekonomických rozborů při řízení provozů na výrobu překližovaných desek všech druhů. 6
Řízení kontinuálních plnoautomatických manipulačních linek kulatiny o kapacitě nad 300 m3 za směnu (např. typu Steyer, Kromag apod.) s pomocí počítačů zapojených v otevřené smyčce, ovládání hledačů kovů, systémů dopravníků, odkorňovačů, otáčecích zařízení výřezů a hydraulických vyražečů. 6
Řízení linek na výrobu tvarových výlisků z dýh, včetně povrchové úpravy. 5
Řízení a seřizování linek na povrchovou úpravu mokrou cestou. 5
Řízení linek na povrchové úpravy překližovaných desek suchou cestou s vkládacím a vykládacím zařízením. 5
Řízení pořezu kulatiny na mechanizovaných kmenových pásových pilách (např. typu Stener, Clavimatic apod.). 5
Řízení cyklů při lisování speciálních vrstvených (tvrzených) dřev na víceetážových hydraulických lisech a cyklů při lisování mnohovrstvých tvarových překližek na hydraulických lisech vyhřívaných vysokofrekvenčním ohřevem. 5
Řízení a nastavování poloautomatických, popř. automatických linek na výrobu ostatních a speciálních překližovaných desek. 5
Loupání dýh na automatizovaných loupacích strojích s nožem o délce nad 110 cm a o výkonu nad 45 ot./min s přihlížením k maximálnímu využívání a zhodnocování dřevních hmot včetně vedení obsluh (cca 14 pracovníků) navazujících a doplňujících strojních zařízení sestavených do linek (např. centrovacích zařízení, dopravníků, navíjecích a odvíjecích zařízení apod.). 5
Krájení okrasných dýh na automatizovaných krájecích strojích s nožem o délce od 3 m do 4 m s přihlížením k maximálnímu využívání kresby dřeva (dýha o tloušťce od 0,4 mm do 1,6 mm). 5
Řízení automatických lisů při lisování překližovaných desek včetně ovládání tlakových stanic a systémů přívodů páry k lisům (nastavování předepsaných tlaků a teplot a zabezpečování plynulosti a taktu výroby včetně provádění běžné údržby jednotlivých částí linek). 5
Kvalitativní třídění dýh a překližek podle znaků stanovených normou nebo podle podmínek tuzemských a zahraničních odběratelů. 4
Kvalitativní třídění sesazenek podle technických podmínek. 4
Loupání dýh na poloautomatických loupacích strojích s loupacím nožem o délce do 1100 mm a o otáčkách vřetene do 45 ot./min s přihlížením k maximálnímu využívání a zhodnocování dřevních hmot včetně vedení obsluhy (cca 8 pracovníků) navazujících strojních zařízení. 4
Řízení a seřizování brousícího a třídícího zařízení překližovaných desek. 4
Řízení a seřizování technologických uzlů ve výrobě krájených dýh. 4
Řízení a seřizování technologických uzlů na výrobu středových vrstev ostatních překližovaných desek. 4
Řízení ostatních mechanizovaných strojních zařízení (uzlů) používaných při manipulaci kulatiny na výřezy, na podélné dělení výřezů a na výrobu přířezů. 4
Řízení strojních zařízení (např. typu Cambio, Bezner apod.) na mechanické odkorňování kulatiny a výřezů včetně mechanického přísunu a odsunu, seřizování strojů a výměny nástrojů. 4
Řízení cyklů při lisování překližovaných desek na víceetážových hydraulických lisech, dopravníků, předlisů, hrubého omítání a vícetietážových zásobníků, seřizování formátovacích pil, kontroly viskozity a předkondenzace lepicích směsí na překližkových souborech včetně provádění běžné údržby, oprav apod.. 4
Obsluha a řízení sesazovacích strojů na výrobu laťovkových středů apod.. 3
Obsluha klimatizačních skladů včetně seřizování klimatizací. 3
Obsluha a údržba plastifikačních zařízení. 3
Obsluha válečkových, pásových, tryskových a jiných sušáren dýh s přihlédnutím k vlhkosti, dřevině a tloušťce dýhy včetně kontroly a účelového třídění vysušených dýh. 3
Oprava překližovaných materiálů (překližek, laťovek, dýhovek, sendvičových desek, biodesek aj.). 3
Obsluha a řízení soustav dopravníků pro přísun a přípravu kulatiny k loupání. 3
Obsluha a seřizování strojů na podélné dělení výřezů (rámových, pásových a kotoučových pil). 3
Dálkové ovládání soustav dopravníků jak ve výrobě, tak při třídění polotovovarů. 3
Přesné stříhání okrasných dýh ve svazcích bez předrýsovávání s ohledem na účelové určení, strukturu dýhy, rozměry dílců a výtěžnost dýhy. 3
Řezání přířezů na okružních pilách podle stanovených rozměrů a kvalitativních znaků. 3
Zkracování kulatiny, třídění a uskladňování výřezů. 3
Sesazování okrasných dýh ručně nebo na strojních sesazovačkách. 3
Řízení strojních zařízení (např. typu Cambio, Bezner apod.) na mechanické odkorňování kulatiny a výřezů včetně mechanického přísunu a odsunu bez seřizování strojů a výměny nástrojů. 3
Řízení soustav strojních zařízení pro vkládání a vykládání materiálů, polotovarů a výrobků. 3
Měření a přebírání suroviny. Značení, kontrola jakosti a rozměrů výrobků. 3
Nakládání, skládání, nakulování a překulování kulatiny a výřezů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce KKOV 3664E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb KKOV 3357H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb KKOV 3357E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru bednář, bednářské práce KKOV 3351E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru bednář, bednářské práce KKOV 3351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce KKOV 3664H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rámař-pozlacovač KKOV 3355H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rámař-pozlacovač KKOV 3355E vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství KKOV 3342L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dřevařství KKOV 3341L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracovatel dřeva KKOV 4157H vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a podkladech pro výrobu dýh, překližek, překližovaných desek a tvarových výlisků z dýh.
Posuzování jakosti surovin a polotovarů, kontrola kvality výrobků ve výrobě dýh a překližek, třídění podle stupňů kvality, značkování
Seřizování, ošetřování a údržba dřevozpracujících strojů a zařízení ve výrobě dýh, překližek a vrstveného dřeva
Obsluha hydraulických lisů pro lisování mnohovrstvých tvarových překližek
Obsluha válečkových, pásových, tryskových a jiných sušáren ve výrobě dýh a překližek
Obsluha automatizovaných linek ve výrobě dýh a překližek
Manipulace s polotovary a výrobky ve výrobě dýh a překližek, jejich třídění podle stupňů kvality, značkování, skladování, balení, nakládání a vykládání
Obsluha rámových, pásových a kotoučových pil na zpracování dřeva a dřevařských polotovarů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
dřevěné materiály a polotovary
technologie výroby kompozitních materiálů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva (CZ-ISCO 8172)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 397 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 050 Kč do 33 109 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.