Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 6942

Samostatný bankovní pracovník

Samostatný bankovní pracovník provádí složitější operace v rámci delegovaných pravomocí v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb klientům peněžními ústavy a provádí složitější analýzy pro vrcholový management bank.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Odborný bankovní pracovník, Bank clerk
Podřízené specializace: Samostatný pracovník kapitálových obchodů, Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů, Metodik bankovních hotovostních operací, Samostatný pracovník systému platebních karet, Dealer asistent, Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia, Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů, Samostatný pracovník devizových obchodů, Samostatný pracovník řízení úvěrů, Bankovní ekonom
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontakt s klienty banky.
 • Provádění specifických analýz, stanovení závěrů a opatření.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti.
 • Řešení reklamace transakcí se zahraničními partnery.
 • Kontrola účetních operací.
 • Sledování devizových kurzů a vyhodnocování jejich vývoje.
 • Vymáhání nesplacených úvěrových obchodů včetně přípravy návrhů soudních žalob.
 • Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek.
 • Vedení předepsané evidence a statistiky.
 • Sjednávání finančních obchodů v rámci stanovených limitů.
 • Vykonávání akviziční činnosti bankovních produktů, obchodu a služeb.
 • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k poskytnutým úvěrům.
 • Zajišťování rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů.
 • Zpracování návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování žádostí o úvěr.
 • Provádění marketingových výzkumů.
 • Sledování ukazatelů úvěrové likvidity.
 • Komplexní zajišťování úvěrových obchodů v tuzemské i zahraniční měně, bankových záruk, eskontu směnek, produktů a obchodů dceřiných společností.
 • Zabezpečování obchodů a služeb investičního bankovnictví.
 • Rozpracování, aktualizace a tvorba metodiky řízení úvěrové angažovanosti.
 • Zajišťování, posuzování a sledování přípravných a realizovaných devizových obchodů.
 • Zpracování komplexní analýzy finančního trhu a návrhů na řízení rizik včetně analýzy zisků a ztrát finančního trhu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód