Typ JP ID
Povolání 101820

Strojník vodárenských zařízení

Strojník vodárenských zařízení obsluhuje stroje a zařízení sloužící k úpravě, rozvodu, čištění a čerpání vod.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Další odborné podsměry: výroba strojů, zařízení a ostatních kovodělných výrobků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod, Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Obsluha strojů, strojního technologického zařízení a energetických zařízení ve vodárenství.
  • Zajišťování technologického procesu úpravy, rozvodu, čištění a čerpání vod.
  • Ovládání prvků kontrolních a signalizačních přístrojů a dálkové řízení automatizovaných provozů.
  • Kontrola provozu zařízení úpravny vody, čerpací stanice a čistírny odpadních vod.
  • Provádění údržby a běžných oprav strojního zařízení.
  • Vedení provozních záznamů a prvotní evidence.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 36-58-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód