Typ JP ID
Povolání 5347

Samostatný technik železniční dopravy

Samostatný technik železniční dopravy samostatně zabezpečuje určenou část železničního provozu.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Alternativní názvy: Diplomovaný technik železniční dopravy
Podřízené specializace: Strojmistr železniční dopravy, Výpravčí, Dispečer železniční dopravy, Kontrolor vozby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Organizace a řízení činnosti obsluhy hnacích vozidel, lokomotivních čet a provozních zaměstnanců depa.
  • Řízení, organizace a kontrola posunu a vlakotvorných prací.
  • Řízení a zabezpečování vlakové dopravy v určeném obvodu stanice nebo v určeném úseku trati.
  • Řízení a kontrola hospodaření s nákladními vozy.
  • Řízení sledu vlaků.
  • Kontrola stavu železničních kolejových vozidel.
  • Kontrola práce provozních pracovníků.
  • Kontrola plnění grafikonu provozních procesů stanice.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Doprava 37-41-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód