Typ JP ID
Povolání 102943

Zasílatel

Zasílatel zajišťuje komplexní činnosti při řízení mezinárodní dopravy a přepravy v závislosti na komoditě, geopolitické situaci a cíli dopravního zadání včetně celních procesů, skladování, manipulace a balení zboží. Součástí jeho činností je i zajištění celních, pojistných a daňových náležitostí.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání
Alternativní názvy: Speditér
Podřízené specializace: Disponent mezinárodního zasílatelství
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Zprostředkování a řízení přepravy zboží od zákazníka do místa určení.
  • Zpracování a vedení přepravní, obchodní a celní dokumentace včetně její archivace.
  • Návrh optimální kombinace druhů dopravy dle typu komodity a k nim zajišťování příslušné přepravní smlouvy a celní dokumentace.
  • Pojišťování zboží a vyřizování reklamací v případě neplnění smluvních podmínek.
  • Plnění celní povinnosti a kontroly importovaného, exportovaného a tranzitního carga.
  • Sledování a řízení průběhu zásilek.
  • Vyhodnocování efektivnosti zvoleného dopravního řešení a zajišťování zpětné vazby.
  • Jednání s příslušnými úřady veřejné správy.
  • Komunikace s obchodními partnery.
  • Řízení a koordinace jednotlivých činností specialistů pro cla, pojištění, bezpečnost, reklamace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01