Typ JP ID
Povolání 12

Horník v dole

Horník v dole provádí hornické práce v dole, obsluhuje důlní stroje a zařízení a vykonává další činnosti spojené s báňskou údržbou důlních děl a bezpečnosti práce při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: hlubinná a povrchová těžba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Miner, Collier, Pitman, Quarrier, Havíř
Podřízené specializace: Obsluha strojů a zařízení v dole, Horník rubání a ražení, Horník předák rubání a ražení, Vrtač v dole, Horník v ostatních činnostech v dole, Horník kombajnér rubání a ražení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Hornické práce při dobývání, ražení a hloubení důlních děl.
 • Řízení a obsluha dobývacích a razicích strojů.
 • Doprava materiálů, zařízení a strojů.
 • Odběr vzorků ovzduší a prachových směsí.
 • Proměřování parametrů větrání.
 • Báňská údržba důlních děl.
 • Vrtání důlních vrtů.
 • Stavba a údržba bezpečnostních objektů v dole.
 • Obsluha důlních strojů a zařízení.
 • Kontrola pásových souprav.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151H
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC