Typ JP ID
Povolání 102174

Potravinářský a krmivářský dělník

Potravinářský a krmivářský dělník pracuje pod vedením mistra směny nebo technika řízení výroby. Provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků nebo krmiv a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení, případně dozoruje kompletní linky na výrobu potravin nebo krmiv. Dále spolupracuje při drobných opravách strojů a zařízení a provádí hygienickou údržbu svěřeného úseku i vnitřní čištění strojů a zařízení.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Dělník v potravinářské výrobě nebo výrobě krmiv
Podřízené specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha samostatných potravinářských a krmivářských strojů a zařízení.
 • Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství a krmivářství.
 • Plnění, stáčení, formování a balení všech druhů potravinářských a krmných výrobků do různých obalů, jejich značení a příprava na skladování a expedici.
 • Příjem, skladování a výdej surovin a hotových výrobků.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
 • Přísun drůbeže a králíků k lince na porážení.
 • Porážení a jatečné opracování drůbeže a králíků.
 • Vychlazování, porcování, balení a skladování drůbežího a králičího masa, dílů a poživatelných vnitřností.
 • Ošetřování vedlejších jatečných produktů drůbeže a králíků.
 • Obsluha a kontrola strojního a technologického vybavení provozu zpracování drůbeže a králíků.
 • Dodržování hygienických předpisů, sanitačních řádů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při porážení, jatečném opracování drůbeže a králíků a dále při porcování, balení a skladování drůbežího a králičího masa.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářské práce 29-51-E/02
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Porážení, jatečné opracování a porcování králíků (29-006-E)
 • Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže (29-022-E)