Typ JP ID
Povolání 100229

Pekař

Pekař vyrábí všechny druhy chleba, pečiva a další pekařské výrobky.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Podřízené specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
 • Mísení a výroba různých těst a směsí v závislosti na připravovaných výrobcích.
 • Dělení, tvarování a kynutí těst, pečení výrobků.
 • Osazování pecí a vypékání výrobků, další obsluha pecí.
 • Výroba a aplikace náplní a ozdob, dokončování výrobků.
 • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů i hotového pečiva.
 • Skladování a expedice výrobků včetně vedení evidence.
 • Balení výrobků ručně nebo na balicích strojích a linkách.
 • Záznam sledovaných hodnot ve stanovených kritických bodech.
 • Obsluha strojů a zařízení.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Pekař 29-53-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výroba jemného pečiva (29-002-H)
 • Výroba chleba a běžného pečiva (29-001-H)
 • Výroba perníků (29-043-H)
 • Výroba trvanlivého pečiva (29-044-H)
 • Výroba těstovin (29-045-H)
 • Výroba perníku (29-003-E)
 • Výroba perníku (29-003-E)
 • Výroba trvanlivého pečiva (29-004-E)
 • Výroba těstovin (29-005-E)