Typ JP ID
Povolání 40

Výrobce obuvi

Výrobce obuvi zhotovuje obuvnické dílce a komponenty, vyrábí obuv z různých druhů materiálů a pro různé účely použití, opravuje obuv a provádí drobné opravy galanterního zboží.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba obuvi
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Podřízené specializace: Obuvník pro plastikářskou výrobu, Svrškařka, Opravář obuvi a kožedělného zboží, Obuvník pro sériovou výrobu, Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi, Obuvník pro zakázkovou výrobu, Vysekávač, Obuvník pro gumárenskou výrobu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Příprava strojů, zařízení a pracoviště pro výrobu obuvnických výrobků podle daných parametrů.
 • Zhotovování šablon pro výrobu ortopedické a zakázkové obuvi.
 • Výběr vhodných materiálů pro obuvnickou výrobu.
 • Zpracování materiálů vysekáváním a vykrajováním na jednotlivé dílce a součásti.
 • Zhotovování komponentů a polotovarů pro výrobu obuvi.
 • Kompletace, úprava a značení dílců.
 • Šití svršků.
 • Montáž svršků se spodkovými součástmi obuvi.
 • Výroba pryžové a plastové obuvi.
 • Úprava kopyt pro výrobu ortopedické obuvi a obuvi na zakázku.
 • Zhotovování obuvi na zakázku.
 • Zhotovování ortopedické obuvi.
 • Opravování obuvi a drobných galanterních výrobků.
 • Konečná úprava vzhledu obuvi.
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola kvality.
 • Jednání se zákazníkem.
 • Údržba, seřizování a běžné opravy strojů.
 • Expedice zboží.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce obuvi 32-54-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obuvník/obuvnice pro zakázkovou výrobu (32-007-H)
 • Obuvník pro sériovou výrobu (32-008-H)
 • Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi (32-009-H)
 • Svrškařka (32-010-H)
 • Svrškařka (32-010-H)
 • Vysekávač (32-011-H)
 • Obuvník pro gumárenskou výrobu (32-013-H)
 • Opravář obuvi a kožedělného zboží (32-004-H)