Typ JP ID
Povolání 30976

Chemický technik

Chemický technik řídí, organizuje, koordinuje, zajišťuje, kontroluje a vyhodnocuje průběh chemických procesů ve výrobě, provozuschopnost zařízení, řeší tvorbu a uplatňování norem, kontroluje jakost a kvalitu v průběhu chemických procesů, zajišťuje technologickou přípravu a expedici.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Chemický technik pro environment, Chemický technik mistr, Chemický technik environmentální geochemik, Chemický technik operátor, Chemický technik produktmanažer, Chemický technik analytik, Chemický technik manažer provozu, Chemický technik pro kompozitní materiály, Chemický technik BOZP, Chemický technik plánovač, Chemický technik technolog, Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby.
 • Dispečerské řízení a vyhodnocení chemických procesů.
 • Stanovení, zajištění a řízení technologických postupů chemických procesů.
 • Zajištění technického provozu chemických procesů.
 • Samostatné zajištění prací při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole chemických procesů.
 • Řízení údržby a oprav technických a technologických zařízení chemických procesů.
 • Zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v chemické výrobě.
 • Tvorba a uplatnění norem a normativů chemických procesů.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
RVP Chemik operátor 28-42-L/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik operátor 28-42-L/51

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemický technik operátor (28-040-M)
 • Chemický technik mistr (28-039-M)
 • Chemický technik manažer provozu (28-038-M)
 • Chemický technik technolog (28-037-M)
 • Chemický technik plánovač (28-035-M)
 • Chemický technik analytik (28-034-M)
 • Chemický technik – environmentální geochemik (28-084-M)
 • Chemický technik/chemická technička pro kompozitní materiály (28-085-M)