Typ JP ID
Povolání 30970

Inženýr chemie

Inženýr chemie řídí a zajišťuje technologickou přípravu, zpracovává koncepce a metody řízení jakosti nejsložitějších chemických výrob, vykonává teoretické činnosti a aplikuje vědecké poznatky a teorie v chemické výrobě.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Podřízené specializace: Inženýr chemie produktmanažer, Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník, Inženýr chemie procesní inženýr, Inženýr chemie analytik, Inženýr chemie pro environment, Inženýr chemie technolog, Inženýr chemie manažer provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dispečerské řízení rozsáhlé chemické výroby.
 • Koordinace, plánování, organizace a implementace technologických projektů.
 • Určování technologických postupů a technologických změn chemické výroby.
 • Zajišťování technologické přípravy chemické výroby a provozu.
 • Zajišťování kvalitativní úrovně a organizace komplexního systému řízení jakosti chemické výroby.
 • Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji chemické výroby.
 • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění.
 • Samostatná a tvůrčí práce k získávání nových poznatků, teorií, koncepcí a směrů vývoje v chemické výrobě.
 • Tvorba koncepce a řízení oblasti jakosti chemické výroby.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Specialista chemie produktmanažer (28-020-T)