Typ JP ID
Povolání 6171

Textilní technik

Textilní technik řídí provoz a organizuje práci na vymezeném dílčím technologickém úseku v zájmu zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby. Stanovuje dílčí technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu na vymezeném úseku, rozpracovává jednoduché výtvarné návrhy do méně složitých konstrukcí textilií, zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu i vyřizování reklamací od odběratelů.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Textilní technik desinatér, Textilní technik mistr, Operátor textilní výroby, Textilní technik dispečer, Textilní technik technolog, Textilní technik kvality
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace bezchybného a bezpečného průběhu práce ve svěřených pracovních úsecích.
 • Řízení a organizace práce podřízených pracovníků.
 • Zabezpečení plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů.
 • Sestavování operativních plánů provozu podle sjednaných zakázek, kapacitní průchodnosti pracovišť, termínů dodávek a jiných okolností.
 • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
 • Optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby, odstraňování poruch ve výrobě operativními zásahy.
 • Určování základní technologie a zpracování technologických postupů a spolupráce na realizaci technologických změn.
 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty podle předlohy včetně zpracování konstrukčních podkladů a technického zpracování návrhů pro textilní výrobky a spolupráce při realizaci ve výrobě.
 • Zajišťování vstupní kontroly surovin, materiálů a dalších komponentů a mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
 • Zajišťování technologické kázně, předepsané kvality výrobků, kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění rozboru vad a vyhodnocování kvality výrobků podle jednotlivých zakázek a zpracování podkladů pro řízení reklamací od odběratelů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Textilnictví 31-41-M/01
RVP Textilnictví 31-41-L/51

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technolog technických textilií (31-063-M)