Typ JP ID
Povolání 7340

Keramický technik

Keramický technik zajišťuje přípravu technických dokumentů, materiálů a surovin, řídí a organizuje práce ve vymezeném technologickém úseku, kontroluje a vyhodnocuje kvalitu produktů v keramické výrobě.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Ceramics production engineer
Podřízené specializace: Keramický technik normovač, Keramický technik mistr, Keramický technik technolog, Keramický technik dispečer, Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení, Keramický technik kontrolor jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Řízení a organizace činnosti pracovních čet při zajišťování výrobních úkolů.
  • Stanovování technologických postupů, zajišťování technologické přípravy.
  • Zajišťování dodržování technologických postupů a stanovených parametrů výrobků a polotovarů.
  • Řízení výroby nebo provozu formou dispečerských příkazů.
  • Provádění kontroly a zkoušek kvality surovin, materiálů, výrobků a polotovarů.
  • Dodržování a plnění legislativy na řízeném úseku – pracovní právo, BOZP, OŽP atd.
  • Školení pracovníků.
  • Zajišťování a vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technologie silikátů 28-46-M/01
RVP Sklářský a keramický průmysl 28-45-L/51

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

  • Keramický technik technolog / keramická technička technoložka (28-029-M)
  • Keramický technik mistr / keramická technička mistrová (28-028-M)