Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 7340

Keramický technik

Keramický technik zajišťuje přípravu technických dokumentů, materiálů a surovin, řídí a organizuje práce ve vymezeném technologickém úseku, kontroluje a vyhodnocuje kvalitu produktů v keramické výrobě.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Ceramics production engineer
Podřízené specializace: Keramický technik normovač, Keramický technik mistr, Keramický technik technolog, Keramický technik dispečer, Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení, Keramický technik kontrolor jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace činnosti pracovních čet při zajišťování výrobních úkolů.
 • Stanovování technologických postupů, zajišťování technologické přípravy.
 • Zajišťování dodržování technologických postupů a stanovených parametrů výrobků a polotovarů.
 • Řízení výroby nebo provozu formou dispečerských příkazů.
 • Provádění kontroly a zkoušek kvality surovin, materiálů, výrobků a polotovarů.
 • Dodržování a plnění legislativy na řízeném úseku – pracovní právo, BOZP, OŽP atd.
 • Školení pracovníků.
 • Zajišťování a vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31167 - Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 912 Kč 31 089 Kč 49 255 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 484 Kč 37 689 Kč 61 701 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 015 Kč 44 650 Kč 60 664 Kč - - -
Ústecký kraj 21 971 Kč 37 581 Kč 56 904 Kč - - -
Liberecký kraj 26 747 Kč 41 914 Kč 64 793 Kč - - -
Pardubický kraj 24 664 Kč 31 859 Kč 50 021 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 252 Kč 40 869 Kč 60 111 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 640 Kč 35 249 Kč 54 447 Kč - - -
Zlínský kraj 28 339 Kč 42 738 Kč 67 661 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 36 026 Kč 37 954 Kč
31167 Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech 38 936 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3116

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technologie silikátů 28-46-M/01
RVP Sklářský a keramický průmysl 28-45-L/51

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Keramický technik technolog / keramická technička technoložka (28-029-M)
 • Keramický technik mistr / keramická technička mistrová (28-028-M)