Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 8653

Zahradnický technik

Zahradnický technik řídí a zajišťuje produkci zeleniny, ovoce, okrasných rostlin, osiva a sadby, zabezpečuje realizaci a údržbu menších sadovnických a krajinářských úprav a zajišťuje služby v okrasném zahradnictví a floristice.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Technik zahradnické výroby, Vedoucí greenkeeper, Technik arborista, Technik realizace a údržby zeleně
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby menší firmy.
 • Organizace a řízení prací v zahradnické výrobě.
 • Organizace a řízení prací při šlechtění, množení a ošetřování.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Kontrola a vyhodnocování základních vegetačních faktorů.
 • Vedení ekonomiky zahradnické organizace.
 • Nákup sadby, osiv, hnojiva a chemických ochranných prostředků.
 • Provádění základních geodetických prací např. nivelace terénu, svahování.
 • Zpracování návrhů a realizace floristických expozicí a výstav.
 • Realizace projektů okrasných zahrad, výzdoby interiérů a exteriérů.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Realizace prodeje zahradnických produktů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31423 - Zahradní technici
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31423 Zahradní technici - 32 165 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3142 Technici v oblasti zemědělství a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C3142

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradnictví 41-44-M/01
RVP Zahradnictví 41-44-L/51
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zahradnictví 4144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obecné zemědělství 4141L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zahradnictví 4144L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství 4141M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pěstování rostlin 4142L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pěstování rostlin 4142M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Agronom zelinář / agronomka zelinářka (41-110-M)
 • Technik/technička pro přípravu substrátů a hnojení (41-111-M)
 • Technik školkař / technička školkařka (41-113-M)
 • Technik ovocnář / technička ovocnářka (41-114-M)
 • Technik květinář / technička květinářka (41-116-M)
 • Florista aranžér / floristka aranžérka (41-125-M)