Typ JP ID
Povolání 30941

Chovatel zvířat v zoo

Chovatel zvířat v zoo ošetřuje a chová zvířata v zařízeních určených pro chov zvířat v lidské péči (zoologické zahrady, zájmové chovy, chovy kožešinových zvířat, cirkusy, zooprodejny, útulky pro opuštěná a handicapovaná zvířata, specializovaná zařízení provozující hippoterapii a kynologickou terapii, kynologii, plemenářské podniky, zoologická oddělení muzeí a depozitářů).

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Ošetřovatel exotických zvířat, Ošetřovatel zvířat v zoologické zahradě, Ošetřovatel zvířat v útulku, Ošetřovatel zvířat v zooprodejně, Ošetřovatel zvířat v cirkusu, Chovatel cizokrajných zvířat
Podřízené specializace: Chovatel terarijních zvířat, Producent krmného hmyzu, Producent savců pro krmné a pokusné účely, Chovatel exotických ptáků
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vytváření optimálních podmínek pro chovaná zvířata ve smyslu jejich životní pohody (welfare).
 • Metodika umělých odchovů a umělého líhnutí včetně obsluhy potřebných technických zařízení.
 • Vedení základní zoologické a chovatelské dokumentace na svěřeném úseku.
 • Příprava krmení a krmiv z dodaných komponent a krmení zvířat.
 • Zajišťování zoohygieny - čištění, desinfekce chovných zařízení, asanace výběhů a udržování čistoty návštěvnických prostor.
 • Kontrola a úprava teplot, vlhkosti, větrání apod.
 • Průběžné sledování zdravotního stavu zvířat, hlášení změn v chování.
 • Manipulace se zvířaty, provádění odchytů, jejich přemisťování a transport.
 • Asistence při veterinárních zákrocích, odběr biologických vzorků pro laboratorní vyšetření.
 • Základní údržba expozic, včetně návrhů základních technických úprav.
 • Vykonávaní ostatních prací dle pokynů zoologa nebo jeho asistenta.
 • Dodržování bezpečnosti a hygieny práce a protipožárních předpisů.
 • Samostatné provádění komentovaného předvádění zvířat, komunikace s návštěvníky.

CZ-ISCO

 • 51641 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo
 • 5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 5164)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 20 699 Kč 28 918 Kč 40 410 Kč
Ústecký kraj - - - 16 887 Kč 23 782 Kč 29 894 Kč
Jihomoravský kraj - - - 20 446 Kč 24 742 Kč 30 946 Kč
Zlínský kraj - - - 20 527 Kč 25 626 Kč 33 123 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 14 843 Kč 25 767 Kč 33 903 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci - 26 545 Kč
51641 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo - 26 159 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chovatel cizokrajných zvířat 41-43-L/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Producent krmného hmyzu (41-050-H)
 • Producent savců pro krmné a pokusné účely (41-051-H)
 • Chovatel exotických ptáků (41-048-M)
 • Chovatel savců pro zájmové chovy (41-081-M)
 • Chovatel cizokrajných zvířat (41-99-M/17)