Typ JP ID
Specializace 5247

Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti

Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti zajišťuje a organizuje procesy systému řízení jakosti.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Manažer jakosti, Manažer kvality, Vedoucí kvality a jakosti, Diplomovaný polygrafický technik pracovník řízení jakosti, Quality Manager
Nadřízené povolání: Samostatný polygrafický technik
Příbuzné specializace: Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu, Samostatný polygrafický technik technolog, Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu vstupní kontroly u všech základních surovin a materiálů potřebných k polygrafické výrobě a kooperačních dodávek, např. potisk materiálů, tiskových barev, tiskových desek apod.
 • Sledování odchylek od definované kvality procesů - vnitřní reklamace.
 • Příprava integrovaného systému řízení jakosti.
 • Řízení mezioperační kontroly polygrafické výroby ve všech fázích předtiskové přípravy, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Vyhodnocení mezioperačních kontrol s uvedením prognóz a opatření ke zvyšování kvality.
 • Koordinace mezioperační kontroly s kontrolou jakosti a kvality prováděnou na vstupu.
 • Řízení a vyhodnocení výstupní kontroly.
 • Projednání případných reklamací a přijímání opatření k odstranění nekvalitní produkce.
 • Stanovování metod a způsobů hodnocení a třídění jakosti.
 • Evidence všech aktuálních a kompletních postupů řízení kvality ve firmě.
 • Koordinace procesu řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví ve shodě s aktuálními normami polygrafické výroby.
 • Aplikace nových polygrafických norem.

CZ-ISCO

 • 31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 403 Kč 38 356 Kč 59 218 Kč 27 548 Kč 32 499 Kč 54 359 Kč
Středočeský kraj 27 266 Kč 40 020 Kč 66 341 Kč 26 464 Kč 34 246 Kč 47 486 Kč
Jihočeský kraj 24 628 Kč 42 126 Kč 59 824 Kč 24 932 Kč 33 351 Kč 46 629 Kč
Plzeňský kraj 30 845 Kč 41 238 Kč 62 522 Kč 29 186 Kč 38 738 Kč 54 244 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 037 Kč 38 407 Kč 54 438 Kč
Ústecký kraj 30 716 Kč 42 189 Kč 76 827 Kč 29 662 Kč 37 761 Kč 46 885 Kč
Liberecký kraj 26 510 Kč 40 891 Kč 68 259 Kč 27 072 Kč 34 717 Kč 53 835 Kč
Královéhradecký kraj 27 153 Kč 38 236 Kč 53 162 Kč 27 854 Kč 34 456 Kč 43 433 Kč
Pardubický kraj 23 776 Kč 33 909 Kč 54 677 Kč 27 966 Kč 35 610 Kč 48 448 Kč
Kraj Vysočina 24 740 Kč 36 979 Kč 60 180 Kč 26 538 Kč 34 588 Kč 47 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 127 Kč 37 118 Kč 60 178 Kč 27 442 Kč 35 997 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 050 Kč 37 908 Kč 45 792 Kč
Zlínský kraj 28 423 Kč 34 510 Kč 58 620 Kč 24 133 Kč 29 119 Kč 39 000 Kč
Moravskoslezský kraj 17 692 Kč 36 147 Kč 53 772 Kč 30 519 Kč 38 417 Kč 44 311 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 37 991 Kč 35 814 Kč
31195 Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 35 857 Kč 39 010 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vyhodnocování testovaných vzorků z procesu výroby z oblasti zhotovení tiskové formy, tisku a dokončovacího zpracování. 9
Vyhodnocování systémů řízení jakosti v polygrafickém průmyslu (organizačních struktur, odpovědností, postupů, procesů a zdrojů potřebných pro realizaci řízení jakosti). 9
Prověřování a vyhodnocování prvků systému jakosti v polygrafické výrobě (technologických postupů, organizačních struktur, zdrojů a jejich užívání, produktů, dokumentů a záznamů). 8
Zajišťování uplatňování aktuálních norem příslušnými uživateli, včetně kontroly a dozoru. 8
Zpracovávání plánů a provádění určitých systémových opatření nutných pro dosahování stanovených nebo sjednaných požadavků na jakost polygrafických výrobků. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Polygrafie 34-31-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru polygrafie 3441R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3431N

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti (34-044-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.Z.2540 Koordinace řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví v polygrafické výrobě 6 Nutné
m16.Z.2530 Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v polygrafické výrobě 6 Nutné
m16.D.2520 Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů v polygrafické výrobě 6 Nutné
m16.D.6130 Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v polygrafické výrobě 6 Nutné
m16.D.6140 Zjišťování příčin snížené kvality polygrafických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 6 Nutné
m16.D.2540 Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti a přejímacích podmínek v polygrafii 6 Nutné
m16.D.6430 Vyhodnocování systémů řízení jakosti v organizaci polygrafické výroby 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0001 integrované zpracování obrazu a textu 6 Nutné
m16._.0002 technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii 6 Nutné
m16._.0021 polygrafické materiály 6 Nutné
m16._.0022 ofsetový tisk 6 Nutné
m16._.0023 sítotisk 6 Nutné
m16._.0024 hlubotisk 6 Nutné
m16._.0025 flexografický tisk 6 Nutné
m16._.0026 tisk na velkoformátových strojích 6 Nutné
m16._.0032 technologie zhotovování tiskových forem 6 Nutné
m16._.0046 dokončovací zpracování v polygrafii 6 Nutné
m16._.0052 normy jakosti a kvality v polygrafii 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a12 Zvládání zátěže 4
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 5
a06 Výkonnost 5
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 5
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.