Typ JP ID
Povolání 102162

Technik v elektronických komunikacích

Technik v elektronických komunikacích sestavuje, montuje, udržuje, opravuje, vyhledává a odstraňuje závady bezdrátové systémy elektronických komunikací, které využívají pro přenos radiový nebo optický signál.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Montér bezdrátových sítí, Servisní technik bezdrátových sítí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Orientace v projektové dokumentaci pro montáž bezdrátového systému.
  • Příprava přenosového zařízení, instalace napájení a datových přívodů a sestavení a montáž anténního systému.
  • Testování, kontrola a uvedení do provozu bezdrátového systému elektronických komunikací.
  • Identifikace a odstranění závad bezdrátového systému elektronických komunikací.
  • Závěrečná měření a sestavení předávacího protokolu včetně hodnoticích parametrů.
  • Provádění odborných prací na bezdrátových systémech elektronických komunikací ve výškách.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-M/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-L/51