Typ JP ID
Povolání 102630

Horský průvodce

Horský průvodce doprovází jednotlivce nebo skupiny v horském prostředí s výjimkou oblastí ledovců, skal a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Trekkingový průvodce
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizační zajišťování a příprava horských tras.
 • Provádění výkladu a vedení skupiny v horském terénu.
 • Zajišťování poradenství a informační činnosti.
 • Půjčování výzbroje a výstroje.
 • Poskytování zdravotní pomoci.

CZ-ISCO

 • 51133 - Horští průvodci
 • 5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Doprovázení návštěvníků v horském prostředí a poskytování odborného výkladu o přírodním a kulturním dědictví a individuální pomoci klientům ve více cizích jazycích. 9
Doprovázení návštěvníků v horském prostředí a poskytování odborného výkladu o přírodním a kulturním dědictví a individuální pomoci klientům ve dvou cizích jazycích. 8
Organizační zajištění a příprava horských tras v zahraničí. 8
Doprovázení návštěvníků v horském prostředí a poskytování odborného výkladu o přírodním a kulturním dědictví a individuální pomoci klientům v jednom cizím jazyce. 7
Organizační zajištění a příprava horských tras v tuzemsku. 7
Doprovázení návštěvníků v horském prostředí a poskytování odborného výkladu o přírodním a kulturním dědictví a individuální pomoci klientům v českém jazyce. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Horský průvodce (65-020-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33._.0011 průvodcovství cestovního ruchu 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l23.D.1751 Orientace v topografii 4 Nutné
h33.C.2114 Organizační zajišťování a příprava horských tras 4 Výhodné
l23.E.4003 Prokázání fyzické zdatnosti 4 Nutné
l23.E.4020 Doprovod skupin a jednotlivců v horském terénu 4 Nutné
l23.D.1749 Prokázání znalostí o podmínkách v horách 4 Nutné
l23.E.7001 Poskytování zdravotní pomoci 4 Nutné
l23.C.1814 Poskytování informačních a poradenských služeb 4 Nutné
h33.C.6001 Vedení skupiny 4 Výhodné
h33.C.6002 Provádění výkladu 4 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.