Typ JP ID
Povolání 30885

Slévárenský technik

Slévárenský technik připravuje technické dokumenty, vypracovává dílčí projektové podklady, stanovuje dílčí technologické postupy, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů a zařízení, řídí a organizuje práci, kontroluje výrobky, vytváří normy pro slévárenskou výrobu.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: zpracování kovů a jejich slitin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Slévárenský technik mistr, Slévárenský technik dispečer, Slévárenský technik normovač, Slévárenský technik metalurg, Slévárenský technik technolog, Slévárenský technik řízení jakosti, Slévárenský technik modelář, Slévárenský technik projektant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace práce na vymezeném technologickém úseku.
 • Dispečerské zajišťování výrob a operativní odstraňování organizačních poruch.
 • Vypracování technologických postupů dle zpracované technické dokumentace.
 • Tvorba a uplatňování norem spotřeby práce.
 • Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků a surovin.
 • Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
 • Vypracovávání projektových podkladů.
 • Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení.
 • Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení, kontrola obsluh těchto zařízení.
 • Kontrola bezpečnosti práce a hygienických předpisů.
 • Vedení záznamů a dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technik modelových zařízení 21-44-L/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód