Typ JP ID
Povolání 5077

Vodárenský specialista

Vodárenský specialista stanovuje technologické postupy, řídí složité a náročné úkoly v oblasti výroby pitné vody a čištění odpadních vod.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Podřízené specializace: Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod, Vodárenský specialista úpravy vody, Vodárenský specialista čištění odpadních vod
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Řízení a organizace činností spojených s provozem, údržbou a opravami vodárenských zařízení k úpravě vody a čištění odpadních vod.
  • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů na vodárenských technologických zařízeních k úpravě a čištění vody.
  • Řízení a kontrola technologických parametrů procesu výroby a čištění vod v souladu s provozními a legislativními požadavky.
  • Řízení pohotovostní činnosti provozu vodárenských zařízení k úpravě a čištění vody.
  • Koordinace činností při havarijních opravách vodárenských zařízení k úpravě a čištění vody.
  • Sledování nových technologií v oboru a jejich uplatňování v praxi.
  • Navrhování a realizace koncepce rozvoje procesů výroby pitné vody a čištění odpadních vod.
  • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
  • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí 2805T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů 2808T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T