Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5

Chovatel zvířat

Chovatel zvířat zabezpečuje komplexní péči o zvířata ve svěřeném chovu a jejich přípravu pro další využití.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Fancier
Podřízené specializace: Chovatel služebních zvířat, Chovatel laboratorních zvířat, Ošetřovatel zvířat v zoo, Paznehtář
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Příprava a dávkování krmiva, napájení a krmení zvířat.
  • Péče o hygienu zvířat, péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře.
  • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání a výběhů, údržba výběhů a ohrad.
  • Zabezpečování rozmnožování zvířat nejvhodnějšími způsoby plemenitby.
  • Sledování stavu a vývoje narozených zvířat a zvláštní péče o ně.
  • Péče o správný růst a zdravý vývoj zvířat.
  • Dodržování a provádění základních zoohygienických opatření.
  • Ošetřování a základní výcvik.
  • Vedení prvotní evidence v jednotlivých chovech a kategoriích zvířat.

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) http://data.europa.eu/esco/isco/C6121

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód