Typ JP ID
Specializace 101873

Obuvník pro zakázkovou výrobu

Obuvník pro zakázkovou výrobu vykonává odborné práce ve výrobě obuvi na zakázku.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba obuvi
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Výrobce obuvi na zakázku
Nadřízené povolání: Výrobce obuvi
Příbuzné specializace: Obuvník pro plastikářskou výrobu, Svrškařka, Opravář obuvi a kožedělného zboží, Obuvník pro sériovou výrobu, Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi, Vysekávač, Obuvník pro gumárenskou výrobu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Měření nohou pro výrobu obuvi.
 • Zpracování usní a dalších materiálů na jednotlivé dílce.
 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Návrh modelů a vzorů, konstrukce a zhotovení šablon.
 • Úprava obuvnických kopyt.
 • Přizpůsobování obuvi požadavkům zákazníka.
 • Komunikace se zákazníkem.
 • Kalkulace ceny obuvi.
 • Vystavení dokladů.

CZ-ISCO

 • 75361 - Výrobci a opraváři obuvi
 • 7536 - Obuvníci a příbuzní pracovníci

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Spojení svršku se spodkovými dílci a součástmi různými výrobními způsoby (lepený, flexiblový aj.). 6
Vyzouvání obuvnických kopyt. 5
Ruční nebo strojní napínání svršku obuvi. 5
Vykrojení nebo vyseknutí dílců obuvi. 5
Zhotovení šablon obuvi. 5
Zhotovování a příprava spodkových dílců ručním nebo strojním způsobem. 4
Kosení dílců obuvi. 4
Speciální úpravy spodku obuvi. 4
Vyztužení a přetvarování svršku. 4
Příprava obuvi k odběru zákazníkem. 4
Apretace hotové obuvi. 4
Kompletování, číslování, značení a další opracování dílců. 4
Zhotovování podpatků a jejich přibíjení. 3
Příprava a opracování vrchových dílců. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce obuvi 32-54-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obuvník/obuvnice pro zakázkovou výrobu (32-007-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  2
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e23._.0001 technické kreslení v obuvnictví a zpracování usní 3 Nutné
e23._.0050 technologie výroby obuvi 3 Nutné
k12._.0032 anatomie, fyziologie nohy, biomechanika chůze, vady a nemoci nohou a možnosti kompenzace 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.B.1031 Obsluha obuvnických strojů 3 Nutné
e23.A.3031 Ruční nebo strojní spojování svrškových a spodkových dílců obuvi 3 Nutné
e23.B.1046 Zhotovování svršku obuvi 3 Nutné
e23.D.2924 Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro výrobu obuvi 3 Nutné
h13.C.2012 Jednání se zákazníkem 3 Nutné
e23.D.7014 Vytvoření modelů, střihů a šablon v obuvnictví 3 Nutné
e23.A.1031 Napínání svršku obuvi na kopyta 3 Nutné
e23.A.4004 Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení 3 Nutné
e23.D.1002 Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví 3 Nutné
e23.D.3903 Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi 3 Nutné
e23.B.1032 Zhotovování svrškových a spodkových dílců obuvi 3 Nutné
e23.A.2030 Úprava vzhledu obuvi 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.