Typ JP ID
Povolání 34

Šička

Šička provádí jednotlivé technologické operace ve výrobě oděvů nebo kusových výrobků vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba oděvů a oděvních doplňků
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Seamstress, Sewer, Švadlena
Podřízené specializace: Šička oděvních výrobků, Šička kusových výrobků
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Uspořádání pracoviště.
  • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
  • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku a dalších textilních i netextilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
  • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
  • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
  • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
  • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
  • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
  • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Šití oděvů 31-59-E/01
RVP Šití prádla 31-59-E/02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód