Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 6654

Pracovník audiovize

Pracovník audiovize vykonává ucelené nebo dílčí činnosti v oblasti umělecké, výrobní, technické, organizační a administrativní při tvorbě filmu nebo pořadu podle příslušných pokynů.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění dílčích prací při střihové skladbě, úpravě a kompletaci filmu a televizního pořadu.
 • Vykonávání ucelených nebo dílčích uměleckých, výrobních, organizačních a administrativních činností při tvorbě filmu nebo pořadu podle příslušných pokynů.
 • Zpracování grafické částí televizního pořadu a filmu.
 • Zpracování barevných typů a modelů aktérů filmu podle návrhů výtvarníka a dispozic režiséra filmu.
 • Malování scény, dekorace a pozadí animovaného filmu podle pokynů režiséra a výtvarníka.
 • Kolorování přidělených fází, záběrů a jiných trikových podkladů podle průvodních listů, dispozic vedoucího ateliéru nebo provozní dokumentace.
 • Konturování přidělených záběrů podle provozní dokumentace a vedoucího ateliéru.
 • Kontrola připravenosti kreseb před trikovým snímáním.
 • Zajišťování barevných tónů všech aktérů, dekorací a pozadí.
 • Profázování jednotlivých záběrů podle dispozic animátora nebo prokreslovače.
 • Vedení záznamů o průběhu a stavu natáčení jednotlivých scén filmu nebo pořadu.
 • Koordinace a řízení dokončovacích prací audiovizuálních děl.

CZ-ISCO

 • 35213 - Technici audiovize
 • 3521 - Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů (CZ-ISCO 3521)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 257 Kč 38 516 Kč 52 097 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 050 Kč 34 475 Kč 45 199 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů 36 760 Kč 31 003 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3521 Technici vysílání a obsluha záznamu zvuku http://data.europa.eu/esco/isco/C3521

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Multimediální tvorba 82-43-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód