Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101753

Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení

Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení vede lekce skupinových cvičení zaměřených na zlepšení pohybových dovedností, posilování a formování těla a získání vytrvalosti a síly s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: sport
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Instruktor kondiční chůze, Instruktor kondičního kickboxu, Instruktor aerobiku, Instruktor bodystylingu, Instruktor indoor cyclingu, Instruktor předsportovní přípravy dětí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice – držení těla v postoji i pohybech a analýza pohybových stereotypů.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci aerobních a tanečních forem cvičení.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci indoor cyclingu.
 • Správné předvedení prvků aerobní a taneční lekce, technika provedení pohybu včetně korekce nesprávného provedení.
 • Správné vysvětlení a předvedení posilovacích prvků, technika provedení pohybu včetně korekce nesprávného provedení.
 • Správné vysvětlení a předvedení techniky jízdy Rovina, Kopec.
 • Vedení skupinové lekce aerobních a tanečních forem cvičení.
 • Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení.
 • Vedení skupinové lekce indoor cyclingu.
 • Správné nastavení kola a dodržování zásad bezpečnosti při indoor cyclingu.
 • Modifikace cvičebního programu aerobních a tanečních forem cvičení pro specifické cílové skupiny (těhotné, po porodu, děti, senioři).
 • Modifikace cvičebního programu posilovacích forem cvičení pro specifické cílové skupiny (těhotné, po porodu, děti, senioři).
 • Modifikace cvičebního programu indoor cyclingu pro specifické cílové skupiny (těhotné, po porodu, děti, senioři).
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/x1

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód