Typ JP ID
Povolání 102074

Operátor energetických zařízení

Operátor energetických zařízení provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů kotlů (s výjimkou nízkotlakých) na tuhá, kapalná nebo plynná paliva se jmenovitým tepelným, výkonem nad 35 MW.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: výroba a distribuce tepelné energie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Revizní technik nízkotlakých kotelen, Operátor parních energetických zařízení, Operátor horkovodních energetických zařízení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Obsluha a řízení provozu technologických úseků (vysokotlakových napájecích, redukčních a výměníkových stanic, kondenzací a odsiřovacích zařízení), parních a horkovodních kotlů.
  • Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech teplárenských zařízení.
  • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách technologického zařízení.

CZ-ISCO

  • 31399 - Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení
  • 3139 - Operátoři velínů jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Operátoři velínů jinde neuvedení (CZ-ISCO 3139)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 958 Kč 39 192 Kč 48 157 Kč - - -
Ústecký kraj 22 100 Kč 25 173 Kč 36 773 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3139 Operátoři velínů jinde neuvedení 30 372 Kč -
31399 Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení 38 852 Kč -

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód