Typ JP ID
Povolání 102051

Strojník sklářských zařízení

Strojník sklářských zařízení provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu výrobních linek, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky, Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky, Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky, Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic, Strojník sklářských zařízení pro foukací linky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Seřizování a obsluha foukací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
  • Seřizování a obsluha lisofoukací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
  • Seřizování a obsluha lisovací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
  • Seřizování a obsluha linek výroby tyčí a trubic včetně provádění běžné údržby.
  • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
  • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
  • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, evidence množství a druhů vad, jejich odstraňování.
  • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
  • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
  • Mazání forem a strojního zařízení.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód