Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100500

Učitel odborného výcviku střední školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel odborného výcviku střední školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování žáků střední školy v odborném výcviku.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Podřízené specializace: Učitel odborného výcviku SŠ elektrotechnika, Učitel odborného výcviku SŠ potravinářství, Učitel odborného výcviku SŠ textilní, Učitel odborného výcviku SŠ hutnictví, Učitel odborného výcviku SŠ papírenské, Učitel odborného výcviku SŠ strojírenství, Učitel odborného výcviku SŠ obuvnictví, Učitel odborného výcviku SŠ stavebnictví, Učitel odborného výcviku SŠ zemědělství a lesy, Učitel odborného výcviku SŠ dřevařské
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků v odborném výcviku, který spočívá v osvojování a procvičování základních dovedností, činností a návyků, ve zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací podle jednotlivých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v rámci školního vzdělávacího programu střední školy.
  • Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do vzdělávacích a výcvikových programů v rámci školního vzdělávacího programu, popřípadě do individuálních vzdělávacích plánů.
  • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů ve vzdělávání.
  • Příprava a zadávaní úkolů, cvičení a zkoušení s cílem cvičit žáky, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok v rámci odborného výcviku, tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
  • Provádění pedagogického poradenství v oblasti odborného výcviku, podněcování osobního vývoje žáků a diskutování o jejich pokrocích s rodiči a třídním učitelem a poskytování konzultací žákům, vykonávání úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky při odborném výcviku.
  • Příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; konání porad s učiteli a schůzek s rodiči.
  • Vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
  • Vedení odborného výcviku, vedení ročníkových a závěrečných prací žáků.
  • Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborného výcviku.
  • Komplexní koordinace vzdělávání v odborném výcviku se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání, popř. tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Střední vzdělání s výučním listem xx-xx-H/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód