Typ JP ID
Povolání 6878

Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl

Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl konzervuje a restauruje figurální a nefigurální uměleckořemeslná nebo umělecká díla, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií a zabezpečuje nejsložitější preparátorské činnosti.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Podřízené specializace: Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, Preparátor restaurátor, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ochrana před vlivy prostředí a odborné ošetřování uměleckořemeslných nebo uměleckých děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Odborný průzkum uměleckořemeslných nebo uměleckých děl včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií z hlediska jejich historického zařazení, použitých technik, technologií a materiálů.
 • Konzervace uměleckořemeslných nebo uměleckých děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií, s využitím znalostí historických i současných technik a technologií.
 • Restaurování uměleckořemeslných nebo uměleckých děl, včetně kulturních památek nebo jejich částí, předmětů kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Stanovení postupů prací pro konzervování a restaurování uměleckořemeslných nebo uměleckých děl a obnovu jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií a rozsahu zásahů, které budou prováděny při konzervování a restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl, včetně dokumentace jejich původního stavu.
 • Rekonstrukční doplnění, rekonstrukce a kopie uměleckořemeslných nebo uměleckých děl.
 • Nejsložitější preparace, zpracování komplexních analýz, ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce, prezentace výsledků.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a shromažďování dostupných informací z daného oboru.
 • Organizace a koordinace průzkumů.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru restaurování uměleckořemeslných a uměleckých děl na základě aplikace výsledků základního výzkumu, včetně prezentace výsledků.