Typ JP ID
Povolání 30922

Dělník v textilní a oděvní výrobě

Dělník v textilní a oděvní výrobě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní a oděvní výrobě.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Podřízené specializace: Dělník v oděvní výrobě, Dělník v textilní výrobě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou pracovní činnost.
  • Manipulace s textilními materiály, příprava textilních materiálů pro střihárenský proces.
  • Manipulace s drobnou přípravou pro výrobu.
  • Zabezpečování jednoduchých operací při zhotovování výrobku.
  • Manipulace s hotovými výrobky.
  • Výkon ručních a strojně ručních prací v textilních a oděvních provozech.
  • Obsluha dílčích částí poloautomatických zpracovatelských strojů nebo zařízení v textilních provozech.
  • Spolupráce při obsluze strojů a aparaturních zařízení v textilních a oděvních provozech podle příkazů předáka.
  • Obsluha jednoduchých strojů a zřízení.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód