Typ JP ID
Povolání 102205

Knihovník

Knihovník provádí základní knihovnické práce, zajišťuje chod knihovny s univerzálním fondem s lokální a regionální působností.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Librarian
Podřízené specializace: Knihovník v knihovně pro děti, Knihovník v přímých službách, Referenční knihovník, Knihovník pracovník správy fondů, Knihovník akvizitér, Knihovník katalogizátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Zajišťování chodu knihovny.
  • Organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností.
  • Revize knihovních sbírek.
  • Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností.
  • Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální působností.
  • Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační služby 72-41-M/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód