Typ JP ID
Povolání 102197

Samostatný knihovník

Samostatný knihovník zajišťuje chod knihovny se specializovaným fondem, vykonává specializované knihovnicko-bibliografické a informační práce, provádí odbornou poradenskou činnost.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Podřízené specializace: Samostatný referenční knihovník, Samostatný knihovník katalogizátor, Samostatný knihovník akvizitér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem.
  • Profilování fondu v knihovnách s lokální a regionální působností.
  • Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální působností.
  • Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.
  • Aktualizace knihovního fondu v knihovnách s regionální a celostátní působnosti.
  • Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální působností.
  • Samostatná katalogizace podle stanovených metodik.
  • Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s regionální působností.
  • Koordinace ochrany a revizí knihovního fondu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační služby a knihovnictví 72-41-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód