Typ JP ID
Povolání 15

Obsluha strojů v povrchové těžbě

Obsluha strojů v povrchové těžbě obsluhuje stroje a zařízení při povrchové těžbě surovin a zajišťuje jejich běžnou údržbu.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: úprava nerostných surovin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Řidič pásového vozu, Řidič kolesového nakladače, Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji, Klapkař, Řidič rypadla
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Obsluha rypadla.
  • Obsluha kolesového nakladače.
  • Obsluha nakládacího výložníku.
  • Obsluha pásového vozu.
  • Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji.
  • Běžná údržba strojů a zařízení.
  • Vedení příslušných záznamů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód