Typ JP ID
Povolání 29

Výrobce textilií

Výrobce textilií zajišťuje výrobu textilií na strojích a výrobních linkách a její kontrolu.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Podřízené specializace: Přadlák, Textilní mistr, Úpravář textilií, Krajkář, Tiskař textilií, Pracovník jakosti v textilní výrobě, Plsťař, Síťař, Pletař, Tkadlec, Provazník, Prýmkař, Barvíř textilií, Výrobce netkaných textilií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava surovin, chemikálií, barev, lázní, a roztoků.
 • Zásobování strojů a výrobních linek materiálem.
 • Obsluha strojů a výrobních linek.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace strojů a výrobních linek.
 • Kontrola kvality zpracovaného materiálu na výstupu ze strojů a výrobních linek.
 • Manipulace s materiálem na výstupu strojů a výrobních linek.
 • Opravy, odstraňování, označování a evidence vad výrobků.
 • Odebírání vzorků materiálů, zjišťování požadovaných parametrů.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a jejích výsledcích.
 • Ošetřování a běžná údržba strojů, výrobních linek a pracovních pomůcek.
 • Spolupráce při seřizování a opravách strojů a výrobních linek.
 • Odstraňování jednoduchých poruch strojů a výrobních linek.
 • Zajišťování odstraňování poruch strojů a výrobních linek.
 • Organizace textilní výroby.
 • Řízení pracovního vytížení podřízených pracovníků.
 • Spolupráce na řízení systému řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Zajišťování požadované úrovně kvality materiálu a výrobních procesů a jejich hodnocení.
 • Aktualizování technických norem a normativů.
 • Vedení technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
RVP Výrobce textilií 31-57-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zušlechťovač plsti (31-047-H)