Typ JP ID
Povolání 100233

Tiskař

Tiskař zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na archových a kotoučových strojích využívajících proces tisku z plochy, výšky, hloubky, průtisku a digitálního tisku.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Podřízené specializace: Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích, Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích, Tiskař na ofsetových archových strojích, Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích, Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích, Tiskař na sítotiskových strojích, Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
  • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
  • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků tiskového stroje.
  • Příprava tisku a seřízení tiskového stroje k bezchybné produkci.
  • Výroba tištěných materiálů.
  • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
  • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód