Typ JP ID
Povolání 36

Výrobce pokrývek hlavy

Výrobce pokrývek hlavy vyrábí klobouky a čepice podle modelu (vzoru) z různých materiálů.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Podřízené specializace: Kloboučník, Modistka
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a příprava materiálů, dokumentace, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Ruční nebo strojní tvarování a lisování klobouků vhodnou technologií.
 • Povrchová úprava rozpracovaných výrobků (dření, broušení, škrábání při výrobě klobouků z plsti).
 • Obsluha strojů a zařízení v procesu tvarování, resp. šití.
 • Kreslení, stříhání, vyřezávání a vysekávání součástí výrobku z příslušných materiálů.
 • Zhotovování ozdob na kloboučnické výrobky.
 • Vnitřní a vnější vybavení a zdobení klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Výroba a opravy klobouků a čepic podle předloh a vlastních návrhů.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce pokrývek hlavy 31-62-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód