Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Zaměřeno na digitální dovednosti – test IT Fitness 2016

čtvrtek 2. března 2017

V závěru roku 2016 proběhlo veřejnosti přístupné testování znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci testu IT Fitness. Jednalo se již o páté opakování úspěšné akce z let 2010, 2012, 2014 a 2015, která je součástí evropské kampaně e-Skills for ...

V závěru roku 2016 proběhlo veřejnosti přístupné testování znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci testu IT Fitness. Jednalo se již o páté opakování úspěšné akce z let 2010, 2012, 2014 a 2015, která je součástí evropské kampaně e-Skills for Jobs iniciované Evropskou komisí a Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl.

Cílem testu bylo jednoduchým způsobem otestovat počítačové dovednosti žáků a studentů a následně formou zpracovaného certifikátu poskytnout každému testovanému zpětnou vazbu. Ačkoliv bylo testování zaměřeno primárně na žáky a studenty, zúčastnili se jej i zájemci z vyšších věkových skupin, zejména učitelé. Celkový počet kompletně vyplněných testů znalostí a dovedností dosáhl čísla 10 391, základní informace o sobě a svém vztahu k digitální technice poskytlo vyplněním úvodního dotazníku celkem 1 378 osob.

Rostoucí význam digitálních dovedností pro celou Evropu zobrazuje infografika "Digitální Evropa potřebuje digitální dovednosti", doplněná o několik zajímavých statistických údajů.

Testování IT Fitness 2016

IT Fitness, který získal v roce 2015 záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se stejně jako v minulých letech zaměřoval na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti informačních technologií, jež většina z nás řeší v běžné práci s počítačem - konkrétně s jeho softwarem, textovými, tabulkovými, grafickými editory, hardwarem, internetem, ale také s mobilními aplikacemi využívanými v dotykových zařízeních.

I tento rok byli žáci základních škol úspěšní především v otázkách orientovaných na vyhledávání praktických informací na internetu a na práci s Google dokumenty. Naopak mezi slabší stránky patří i nadále porozumění základům programování a nastavení aplikací na tabletu či chytrém telefonu. Žáci středních škol ovládají velmi dobře nástroje pro spolupráci a sociální sítě, dařilo se jim také v otázkách týkajících se vyhledávání na internetu. Potíže jim stále činí práce se vzorci v tabulkovém procesoru a komplexní úlohy typu orientace ve veřejných registrech.

Samotné testování probíhalo od září do prosince 2016, přičemž lehčí verzi pro základní školy si zvolilo 4 433 osob a těžší pro střední školy a širokou veřejnost pak 5 958 osob. Průměrná úspěšnost činila 58 % (což je o 17 % více než v loňském roce).

Kompletní výsledky testování naleznete zde.

Test IT Fitness 2016 je nyní zpřístupněn veřejnosti. Zájemci se tak mohou opět otestovat mimo oficiální statistiky.

Otestujte se zde.

Kampaň eSkills for Jobs 2015 - 2016

Kampaň eSkills for Jobs 2015 - 2016 byla čtvrtým ročníkem celoevropské kampaně iniciované Evropskou komisí / Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. Kampaň se snaží zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století.

Hlavním cílem této iniciativy bylo pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Výsledkem by měl být zvýšený zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním běžném i profesním životě.