Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

U 84 % povolání zaměstnavatelé požadují alespoň základní úroveň počítačových dovedností

pondělí 29. května 2017

Národní soustava povolání, státem garantovaný katalog pracovních pozic, monitoruje požadavky zaměstnavatelů na výkon jednotlivých povolání na trhu práce, od kompetenčních a kvalifikačních až po zdravotní. U každého povolání NSP navíc definuje měkké kompetence...

Národní soustava povolání, státem garantovaný katalog pracovních pozic, monitoruje požadavky zaměstnavatelů na výkon jednotlivých povolání na trhu práce, od kompetenčních a kvalifikačních až po zdravotní. U každého povolání NSP navíc definuje měkké kompetence, odborné dovednosti a znalosti a také obecné dovednosti, k nimž patří např. počítačová způsobilost. Ta je popsána, stejně jako jiné obecné dovednosti, ve 3 úrovních – základní, běžná a vysoká.

Základní úroveň počítačových dovedností, tzn. ovládání základních funkcí počítače a jednoduchých programů typu pokladna, příjem zboží na sklad apod. je vyžadována u 15 % povolání. Druhou úroveň, zahrnující běžné ovládání kancelářských programů, zejména práci s texty, tabulkami, elektronickou poštou, internet či manipulaci se soubory, vyžaduje již 32 % povolání. Ta nejvyšší úroveň, což je pokročilejší ovládání počítače, jako práce s databázemi, převod mezi kancelářskými aplikacemi, řešení jednodušších problémů, využívání funkcí jednotlivých aplikací (vzorce, grafická animace), je podle zaměstnavatelů potřebná již u 37 % povolání.

Na trhu práce v ČR je v současnosti pouze 16 % povolání, u kterých není žádný požadavek na počítačovou způsobilost, a to z celkového počtu skoro 2 000 povolání, u nichž jsou obecné dovednosti stanoveny.

Analýza navíc ukázala, že u 60 % povolání, kde je požadavek na kvalifikační úroveň nejnižší (tzn. základní vzdělání, střední vzdělání s výučním listem), je potřebná alespoň základní počítačová dovednost.

Požadavky na jednotlivá povolání vzešly z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů a dalších odborníků z trhu práce. Správcem NSP je Ministerstvo práce a sociálních věcí, administrátorem Fond dalšího vzdělávání.

Zdroj: tým NSP