Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Technické předměty dívky moc nebaví

středa 20. června 2018

Dlouhodobým problémem českého trhu práce je nedostatek žen v technických oborech. Průzkumy ukázaly, že předměty jako matematika, fyzika nebo informatika přestanou české dívky bavit zhruba v sedmé třídě. Když se pak rozhodují o dalším směřování své kariéry, volí spíše humanitní obory.

"Zájem o matematicko-vědní obory ztrácejí dívky hlavně na druhém stupni základní školy. Mezi třináctým a patnáctým rokem, což je klíčové období pro výběr střední školy, je přitažlivost přírodních věd a informatiky pro české dívky nejnižší v Evropě. Zásadní vliv na to mají tři faktory: dívky nevidí dostatečně silnou vazbu těchto předmětů k jejich každodennímu životu, chybí jim podpora rodičů a učitelů a také dostatek vzorů pro uplatnění v technické oblasti," vysvětluje Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft.

Podstatnou roli při formování představy dětí o budoucím uplatnění hrají rodiče. Jenže čeští rodiče hovoří se svými dcerami o vědě a technologiích nejméně v Evropě. Činí tak jen každý čtvrtý otec (26 %) a necelá třetina matek (32 %). Je to o to překvapivější, že téměř polovina českých dívek (44 %) v průzkumu uvedla, že jejich rodiče jsou zaměstnáni v přírodovědných oborech či technologiích, což je naopak jedno z nejvyšších čísel v zemích zahrnutých do průzkumu.

Předsudky a stereotypy

A jsou to opět české dívky, které se v Evropě nejvíce potýkají s předsudky ohledně uplatnění v technických oborech. Dvě pětiny z nich si neumí představit technickou kariéru a v evropském srovnání nadprůměrně nahlížejí na vědu a technologie jako na mužskou doménu. Když se kupříkladu řekne vědec či věda a technika, šesti z deseti dívek (59 %) u nás se automaticky vybaví muž.

Co české dívky rovněž odrazuje od studia matematiky a dalších technických předmětů, je nedostatečné propojení předmětů ve škole s praktickým životem.

"V matematice se například osvědčilo při počítání zlomků a procent používat namísto známých koláčových grafů spíše slevy v módě. Například zlevníli tričko s cenovkou 500 Kč o polovinu, třetinu nebo o šedesát procent, kolik za něj zaplatíte? Zlomek nebo koláč je pro dívky příliš abstraktní a neumí si ho představit na vlastní kůži, obor se jim tak vzdaluje," připomíná Karel Klatovský, expert na vzdělávání z Microsoftu.

Ztrácíme talenty

Výrazně nižší podíl žen v oboru technologií představuje obrovský, leč nevyužitý potenciál a jeden z hlavních problémů jak pro současný, tak budoucí trh práce. Podle Evropské komise může náš kontinent v roce 2020 čelit nedostatku až 900 tisíc lidí s pokročilými digitálními dovednostmi. "Na evropském trhu v současnosti chybí téměř milión odborníků z oboru informačních technologií (IT). Navíc se očekává, že 90 procent pracovních pozic (nejen v technologické oblasti) bude vyžadovat určitou úroveň digitálních a počítačových dovedností. Bez zapojení žen nemůžeme tyto pozice nikdy obsadit, což brzdí celospolečenský rozvoj," upozorňuje Dita Přikrylová z neziskové organizace Czechitas, která se snaží ženský technologický deficit snížit.

Pro děti z druhého stupně základních škol například organizují Akademii programování, v níž dívkám dokazují, že technologie je mohou bavit. Vloni rukama organizace prošlo také 200 pedagogů, kteří se učili, jak učinit některé pro děti nudné předměty zábavnějšími.

Stačí málo

Podle odborníků by přitom stačilo jen málo, aby technické předměty byly pro dívky přitažlivější. Například v chemii by mohly místo biflování chemického složení lepidla a nicneříkající filtrace látek vařit v rámci laboratorních hodin vlastní mýdla nebo šampony. V matematice se osvědčily již zmiňované slevy v módě. A v informatice by si zase dívky mohly vytvářet vlastní webové stránky či letáky pro jim blízké obory kosmetička nebo kadeřnice.

"Jde jen o to, uvědomit si, že ve třídě nesedí jen samí chlapci, a výuku přizpůsobit také zájmům dívek. Efekt to může mít obrovský, je to jen o přístupu," zdůrazňuje expert na vzdělávání Karel Klatovský.

Zdroj: Právo